Dematra tekent convenant rond duurzame logistiek in Mechelen

maandag 28 september 2020
De logistieke sector, de handelaars en de Stad Mechelen ondertekenden vrijdag een convenant ‘duurzame en efficiënte stadslogistiek’. Het achtpuntenplan somt afspraken en concrete acties op. Het mikt op stadsdistributie met zero emissie tegen 2030.

In Mechelen is 10% van het verkeer goederenvervoer. Het studiebureau Technum becijferde in 2015 dat de binnenstad 7.587 leveringen per week te verwerken krijgt. Dat is goed voor 4.598 transportbewegingen per week. Daarbij groeien niet alleen de leveringen aan de handel, de horeca en de bedrijven (b2b-leveringen) maar ook de leveringen rechtstreeks aan de consument (b2c-leveringen). Die groeien exponentieel.

De stad heeft daarom een duurzaam logistiek plan opgesteld waarmee ze het aantal transportbewegingen en gereden kilometers wil verminderen. In combinatie met een vergroening van de voertuigen beoogt ze tegen 2030 een stadsdistributie met zero emissie tegen 2030. Daarbij is een stappenplan opgesteld: in 2023 moeten 20% van de leveringen uitgevoerd worden met zero-emissievoertuigen, in 2027 50% en in 2030 100%.
Concrete afspraken
Als eerste Belgische stad tekende Mechelen een convenant met 29 logistieke bedrijven en de Mechelse handelaars. Daarin worden de afspraken vastgelegd om dat doel te bereiken. Voor de verschillende partijen is het een concreet engagement om ze zo correct mogelijk na te leven. Het gaat dus verder dan een vrijblijvend overleg en uitgesproken intenties.
Het convenant is voorlopig opgesteld voor goederenstromen die betrekking hebben op de stadsdistributie. Dat betekent dat bouwlogistiek, afvallogistiek en servicestromen (zoals de waardetransporten) momenteel niet mee opgenomen zijn in het convenant.

Dematra wenst hier zijn steentje toe bij te dragen door goederen maximaal te bundelen en te onderzoeken of een elektrische vrachtwagen kan aangeschaft worden voor de belevering.

Achtpuntenplan
Het plan voorziet acht actiegebieden:
  • Voldoende logistieke ruimte voorzien
  • Autoluwe zone en fietszone handhaven en uitbreiden
  • Enkel zero-emissievervoer (ZE-vervoer) tussen 11.00 uur en 18.00 uur in autoluw gebied
  • ZE-transport en -cargobikes stimuleren
  • Bundelingen/consolidatie stimuleren
  • Verkeersveiligheid waarborgen
  • Data verzamelen om inzicht te verkrijgen in de omvang van stedelijke distributie tijdens de venstertijden
  • Communicatie en sensibilisering
Terug naar boven